Vrácení zboží

Možnost vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 ti dnů

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok zaniká v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší kamenné prodejně.

Kupující bere na vědomí, že v případě odběru Zboží na prodejnách Prodávajícího nedochází k uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (a nepoužijí se příslušná ustanovení o uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku), ale ke koupi Zboží dochází v prodejně Prodávajícího, a kupující nemá právo od uzavřené smlouvy bez udání důvodu odstoupit (neposkytuje-li Prodávající toto právo i v daných případech pro koupi Zboží v jeho prodejnách). Zákazník si může zboží na prodejně při osobním odběru prohlédnout, vyzkoušet, seznámit se s podrobným popisem apod.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit osobně na prodejně:

P-sport
Dolní Rokytnice 3
Rokytnice nad Jizerou
51244

Zboží můžete vrátit zasláním zpět na adresu:
P-sport Rokytnice s.r.o.
Dolní Rokytnice 3
Rokytnice nad Jizerou
51244

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na námi uvedenou adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Náklady spojené s vrácením zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Originální obal

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má P-sport.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít P-sport.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Výměna zboží

Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí Vám velikost nebo se Vám nelíbí barva apod.), pošlete nám zboží zpět. Přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný doklad o výměně, který je ke ztažení v obchodních podmínkách. Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné s dobírkou 139,– Kč.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). 

Odstoupení od kupní smlouvy (formulář) můžete zaslat elektronicky prostřednictvím mailu info@p-sport.cz.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali nebo dodali zakoupené zboží.

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Nikdy nezasílejte zásilku zpět dobírkou. Nebude převzata. Doporučujeme zásilku pojistit.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke zboží, které vracíte doporučujeme vždy přiložit dokument (účtenku nebo fakturu), který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku a v případě, že se jedná o vrácení zboží o přiložení čísla účtu na které chcete zaslat částku za vrácené zboží zpět.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno a dodáno).